Entry Thumbnail

Kako uspostaviti kiselo baznu ravnotežu i alkalizovati organizam?

Temelj zdravlja predstavlja kiselo-bazna ravnoteža. Ona je dobar pokazatelj procesa razmene materija u organizmu. Možemo smatrati da je organizam praktično zdrav, ako je kiselo-bazna ravnoteža u njegovoj krvi, organima i tkivu izbalansirana. Šta je kiselo-bazna ravnoteža? Ljudski organizam teži da održi konstantan i optimalan sastav krvi. Vrednosti kiselo-bazne ravnoteže (pH) krvi zdravog čoveka varira […]

Posted by