Ekstrakt „VIVATON“ dobijen je mešavinom 26 lekovitih biljaka.
Sadrži 207 komponenti neophodnih za zdrav i pravilan rad organizma

Karakteristika ovog ekstrakta je njegova izrazita sposobnost da prodire kroz neoštećenu kožu i istovremeno prenosi prirodne i lekovite materije koje su u njemu rastvorene. Ima zadatak da čisti ćelije, da popravl membrane i vrati im njihovu celovitost. Tako obnovljene ćelije vraćaju snagu i vitalnost celom organizmu koji je onda  spreman da se suoči sa svim izazovima života.

Stvaraju se depoi na mestu nanošenja i preko najsitnih krvnih sudova stižu  i raznose se u ceo organizam, uvećavajući tako njihovu farmakološku aktivnost.

Ekstrakt „Vivaton“ je prošao sva potrebna i neophodna  pretklinička i klinička istraživanja za koja je nadležno Ministrarstva zdravlja RF( Ruske Federacije).

Do danas nisu registrovani drugi kozmetički preparati koji sadrže toliku količinu biološki aktivnih materija najpribližnijih sastavu krvne plazme. Bez parabena i hemijskih sastojaka!

Za više od 30 godina rada, prema rezultatima pretkliničkih i kliničkih ispitivanja, „VIVATON“(životna snaga, vitalnost) je dobio visoku ocenu za svoju efikasnost u više od 150 vodećih naučno-istraživačkih instituta, klinika, poliklinika, laboratorija, medicinskih centara širom Ruske Federacije (RF) i sveta. Zahvaljujući tome, ekstrakt „VIVATON“ uspešno se primenjuje u zdravstvenim centrima i kozmetičkim salonima Rusije i drugim zemljama u svetu.
Tvorac ovog magičnog ekstrakta je aktivni član sedam akademija iz Rusije i inostranstva, počasni profesor kineske Državne bolnice Huan-Si , Aleksandar M.Savjolov-Derjabin.

 

 

Masaža „Vivaton“ ili „po Savjolovu“ nema pandana u svetskoj praksi.

Vivaton“ kao najjači antioksidant od svih  koji su poznati nauci, omogućava da se pomoću posebne tehnike masaže zaustavi i neutrališe razarajuće delovanje slobodnih radikala, koji izazivaju patološke promene u ćelijama,

Prirodni biljni antibiotici, imanin i arenarin, koje sadrži „Vivaton“ i koji su moćniji od sintetičkih, ali nemaju negativne, nuspojave, omogućavaju da se unošenjem preparata u organizam savlada bilo koji zapaljenski proces ( Po rezultatima istraživanja Državnog onkološkog instituta „Hercen“).

Kao najmoćniji imunokorektorVivaton  podiže na viši stepen zaštitne sile organizma, njegovu otpornost prema štetnom i negativnom delovanju okoline i time se povećava otpornost na infekcije.

Vivaton“, prodirući kroz kožu, omogućava obnavljanje ćelijskih mebrana, uništenih patološkim procesima, što ćeliji kojoj je vraćena celovitost, daje snagu i vitalnost.

Poboljšavajući receptorni aparat ćelije, masaža „Vivatonom“ uklanja prekide u prenosu najrazličitijih impulsa koji idu ka mozgu, i komandi koje se od njega prenose na organe i tkiva.

Masaža „po Savjolovu“ oslobađa telo od stanja acidoze, stvarajući najpovoljniju sredinu za vitalne funkcije organa, ćelija i organizma u celini.

„Vivaton“ nije toksičan i veoma je koristan za organizam, on je i „čistač“ u našem organizmu, izbacujući toksine i šaljući ih u vensku krv.

Značajno se ubrzava proces isporuke kiseonika tkivima.

Za vreme masaže ubrzava se proces razmene materija, limfne drenaže i izlučivanja na svim nivoima i sistemima ( pogledati posebne odeljke)

Stvarajući svojevrstan depo u potkožnom tkivu, ne samo na mestima na koja je nanesen na koži i postepeno prodirući u tečno tkivo, u limfotok i krvotok, on obezbeđuje dugotrajno lekovito dejstvo preparata.

Ako potpuno izlečenje od bolesti, nesumnjivo, zahteva preispitivanje načina života i njegovo korigovanje u skladu sa zakonima prirode i ljudske fizioligije, onda će vam čak i povremena primena „Vivaton“ lekovite masaže omogućiti da popravite svoj imunitet i nakupite snagu da produžite „stazom zdravlja“.

Ekstrakt „VIVATON“ dobijen je mešavinom 26 lekovitih biljaka.
Sadrži 207 komponenti neophodnih za zdrav i pravilan rad organizma kao što su: Litijum, Barilijum, Natrij bor, Magnezijum, Aluminijum, Silicijum, Fosfor, Sumpor, Kalijum, Kalcijum, Skandijum, Titanijum, Vanadijum, Hrom, Mangan, Gvožđe, Kobalt,
Nikal, Bakar, Cink, Galijum, Germanijum, Selen, Brom, Rubidijum, Itrijum, Cirkonijum, Niobijum, Molibden, Rodijum, Paladijum, Srebro, vitamini B1, B2, E, C, B6, A, P, prolin, lizin, laurinska kiselina, D – glukoza, galaktopiranoza, D – fruktofuranoza, ćilibarna kiselina, linolna kiselina, akrilna kiselina, metilvrbinol, gvajol, timol, eukaliptuscikloheksen, vanilin, elemen, kariofilen, 4 – metoksi metil benzoat, mentol, kamfor, benzaldehid, kamfen, 4 – aminopirimidin, alkalna fosfataza, asparaginska transaminaza, alanin transaminaza, belančevine, amilaze, hloridi, bromidi, jodidi, glukoza, fosfor, urea, kreatin-fosfat-kinaza, sialna kiselina, preostali azot, seromukoidi, mukopolisaharidi i drugi sastojci prirodnog porekla, neophodni za životnu aktivnost ćelije svakog pojedinačnog organa, kao i organizma u celini.

 

Rođen u Ukrajini, po narodnosti Rus, i ruski državljanin, a trenutno živi i radi u Moskvi.

Buržujsko poreklo i to što je imao pretke na visokim položajima u pravoslavnom sveštenstvu (otac mu je bio princ Savjolov Mihail Vasiljevič, čiji je prapra-deda, Patrijarh moskovski i cele Rusije Joakim, krunisao maloletnog kralja Petra), nisu mu olakšali detinjstvo,tako da nije primljen ni u pionire.

Radni vek počinje sa prezimenom svoje majke Derjabin i to kao rudar, i kasnije dobija tri ordena za rad. Odlazi u vojsku gde mu se prvi put ispoljavaju problemi sa plućima, kao posledice rada u rudniku.

Studirao na Sverdlov-skom konzervatorijumu, a istovremeno bio član tamošnje opere i baleta. Po zanimanju nastavnik, diplomirao na državnom institutu Gnesin. Kao statistu Boljšog teatra zadesilo ga je četvorogodišnje bolovanje – ustanovljene su mu antrakoza, silikoza i tuberkuloza kao posledice rudarske prošlosti – i bio je u smrtnoj opasnosti. Borba sa bolešću preokrenula mu je život.

Pojavio se novi poziv-preventivna fiziologija, pod budnim okom slavnog biohemičara-Karavajeva. Nove ideje su primenjivane na Državnom institutu za nove tehnologije, čiji je upravnik.

Koristio je vekovne mudrosti, kao zlatna zrna probrana od najvećih umova, i primenom u praksi proveravao njihovu istinitost. Tako je stvoren Vivaton, program ozdravljenja kome ne postoji sličan na svetu.

1989.godine Vivaton je nagrađen zlatnom medaljom i to je bila prva potvrda u nizu.

Stvoreni su kreativni timovi istaknutih stručnjaka iz mnogih oblasti znanja. Sprovođena su istraživanja velikih razmera i obavljen je veliki broj testova pre puštanja u proizvodnju.

Pored primene Vivatona za ljudsku upotrebu – lepotu i zdravlje, Vivaton ima i široku primenu i izuzetne rezultate u veterini i poljoprivredi.

Za više podataka pogledati ruski sajt:

www. Vivaton.ru